Càritas Diocesana De Barcelona

Càritas es una entidad de la Iglesia católica y actúa siguiendo los valores cristianos. A Càritas no tenemos un NO para nadie y por eso acogemos a personas en situación de pobreza y necesidad y trabajamos para ellas, para ayudarles a desarrollar una vida llena, sin importar su creencia, origen o cultura.

Càritas és una entitat de l´Església catòlica i actua seguint els valors cristians. A Càritas no tenim un NO per a ningú i per això acollim a persones en situació de pobresa i necessitat i treballem amb elles, per ajudar-les a desenvolupar una vida plena, sense importar la seva creença, origen o cultura.

Total recaptat: 11192 €

Reptes creats a favor de Càritas Diocesana de Barcelona